Съвместно с НБКМ беше организирано представяне на втората книга на Емил Басат „Преводът – лица и маски”, издание на Панорама. Книгата бе представена от председателя на СПБ.

Редовният двугодишен преглед на превода в България се проведе на 19.11.2010 г. в Новата конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, със съучастие на ФКНФ и ФСлФ при СУ. Това беше и добър повод за членовете на СПБ,

...

Паралелно се отбелязаха 30-годишнините от създаването на сп. „Факел” и на сп. „Панорама”.

 

Ден преди международния ден на преводача Съюзът на преводачите в България и Асоциацията на преводачите дадоха обща пресконференция „Изгубихме ли се в превода в годините на прехода”. Целта беше чрез медиите, четвъртата власт, която е такава и благодарение на превода и преводачите, преводаческият труд да бъде оценен по достойнство; неговите

...

Съюзът участва като съорганизатор в конференция на Института за литература при БАН и НБКМ по повод юбилеите на Леда Милева и Валери Петров.