Преводачът Венцеслав Константинов, номиниран от СПБ, е тазгодишният лауреат на Наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата (секция „Литература”) за превода и съставителството на антологията „Великите немски поети от ХІІ до ХХ век

...

След проведен конкурс Управителният съвет на СПБ утвърди за нов главен редактор на списание с издателство "Панорама" г-н Емануил Ангелов Видински. Добрите практики в "Панорама" продължават и се разгръщат.

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ПРЕВОДАЧИТЕ И ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

Традиционно, всяко година през дните, посветени на морето, шабленската общественост се среща с видни литературни дейци.

Това лято, организаторите - читалище „Зора 1894” - Шабла, посветиха литературната

...

Втори международен конкурс за видеоклип „Посочете преводача”

Награда: 1000 евро. Краен срок за изпращане на видеоклиповете: 1 септември 2013 г.

 

Подробности:

Литературни преводачи не съществуват. С такова впечатление би останал човек в повечето случаи, ако съди по пресата, критическите

...

Тази година редовното годишно Общо събрание на СПБ беше отчетно-изборно. За председател на сдружението беше преизбрана проф. Емилия Стайчева. Нови ръководители на секции са Теодора Цанкова – „Художествена литература”, Недялка Чакалова – „Синхрон и

...